Vårt hållbarhetsarbete

Kiviks Turism är en ideell paraplyförening för föreningar, företag och servicenäring i Kiviksområdet. Vi verkar för att människor i alla åldrar ska kunna bo, leva och verka på Kivik och Österlen året runt genom att bidra till att bärkraftiga företag och verksamheter ska överleva och utvecklas. För detta krävs ett långsiktigt, uthålligt och målmedvetet arbete som givetvis handlar om att marknadsföra det vi har; vår rika natur och kultur och alla våra företag och upplevelser. Men det krävs också en medvetenhet om hur vi alla skapar avtryck i klimat och miljö i det vi gör, och att sprida kunskap om hur vi kan begränsa de negativa konsekvenserna av vår klimatpåverkan tillsammans under föreningens paraply och som enskilda aktörer.

Vi menar att hållbar utveckling står på fyra lika viktiga ben; kulturell, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Vi är som aktörer beroende av det omgivande samhället runt våra verksamheter, och på samma sätt behövs det levande företag som kan satsa på sina medarbetare och på de som bor i vårt närområde. När det uppstår symbios i hur vi konsumerar, verkar och bidrar till varandras verksamheter både som lokala företag och som konsumenter, kan hållbara lösningar hittas. Vi som aktörer tipsar om varandra gentemot kunder och leverantörer, använder, rekommenderar och är återförsäljare av varandras varor så långt som möjligt och erbjuder och tipsar våra kunder om hållbara lösningar, oavsett om kunderna är endagsbesökare, återkommande turister eller permanentboende.

Som paraplyförening vill vi bidra till att den konsumtion vi uppmuntrar till genom marknadsföring av våra medlemmars utbud blir så hållbar som möjligt. Här arbetar vi med att långsiktigt skapa förutsättningar för att Kivik blir certifierat som ett grönt besöksmål. Vi uppvaktar myndigheter, kommun, region, etc. i exempelvis hållbara trafiklösningar och vill bland annat verka för att våra gäster så långt möjligt kan åka kollektivt till och från Kivik. Våra populära badstränder och strövområden vill vi värna tillsammans med våra gäster och de som bor här, och vi vill i samverkan med de myndigheter som krävs skapa långsiktigt hållbara lösningar för såväl natur- och djurliv som människor.

Våra enskilda medlemmar har på samma sätt ett ansvar för att i nästa led vägleda kunden/gästen/konsumenten i att göra hållbara val av produkter och tjänster. Vi uppmuntrar också våra medlemmar att använda klimatsmarta produkter och lösningar i logistik och produktion, minska matsvinn och onödig vattenförbrukning, undvika plastprodukter och på andra sätt bidra till minskat klimatavtryck.

Som ett led i Kiviks Turisms långsiktiga hållbarhetsarbete har styrelsen tecknat ett samverkansavtal med Ideella föreningen för ett biosfärområde för Österlen, i syfte att sprida kunskap för tredje part om vad ett biosfärområde är, men också för att bidra med:

  • Att verka som en praktisk kunskapsresurs för Biosfärföreningen kring turism på en av Österlens mest besökta orter och gärna hålla informationsmöten tillsammans med Biosfärföreningen.
  • Att fortsätta verka för ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt hållbar turism på Kivik och på Österlen.
  • Att fortsätta verka för att Kivik blir certifierat som ett grönt besöksmål.