Historik

Historik

Kiviksbygden har en lång historia som börjar redan på stenåldern. Ute i Hanöbukten ligger ännu världens äldsta fasta fiskeredskap som ett minne från våra äldsta bosättare för 9000 år sedan.
Från bronsåldern har vi ett av norra Europas största gravfält, med den mäktiga Kiviksgraven i centrum, och stora gravfält både norr och söder om denna.Under järnåldern fanns Maletofta vid Haväng, och det växte till en av norra Europas största handelsplatser med en fascinerande historia dold under jorden.

På medeltiden fiskade man sill på Kivik i så stora mängder, att Hansan, det nordtyska handelsförbundet med säte i Lübeck, lät uppföra ett kapell på nuvarande Kapplabacken. De sista resterna av detta kapell revs på 1700-talets senare hälft.
Namnet Kivik är känt i skrift sedan 1532, men vi vet att det är mycket äldre än så. Kanske är det från bronsåldern och betyder lugn hamn eller möjligen fiskeredskap för ål? Det finns många teorier om namnets ursprung och betydelse.

Kivik fick i slutet av 1500-talet sin första permanenta fiskebefolkning, och livet var mycket hårt och fattigt med magra inkomster. De stora godsen ägde marken och fiskerättigheterna, och befolkningen försörjde sig på dagsverken, magert lantbruk och arrendefiske. Handeln fortsatte dock sin stora betydelse för Kivik och Kiviks Marknad fick sina kungliga rättigheter bekräftade redan 1623.

På 1800-talet blev Kivik en av Sveriges största rederiorter, då befolkningen kunde gå samman för att köpa andelar i fartyg och laster. Detta började bygga ett nytt välstånd, samtidigt som en allt större mängd turister, konstnärer och badgäster började komma till fiskeläget, och en helt ny besöksnäring med caféer och övernattningsmöjligheter växte fram. Idag är det en av de viktigaste näringarna för Kivik.

1888 planterade Henric Åkesson vid Stenshuvud söder om Kivik, de äppelträd som kom att bli grunden för den första yrkesmässiga fruktodlingen. Han blev en av pionjärerna i Sverige på att odla frukt för försäljning i större skala. Snart blev Kivik Äppelriket i Sverige och omkring 75% av all svensk frukt kommer idag från Kivik med omnejd. Äpplet står alltid i centrum på Kivik.

Kiviksbygden är en pärla på Österlen med fantastisk natur och kultur som går att besöka året runt. Det går att boka guidade turer för både natur- och kulturupplevelser.
På Kivik finns det massor att uppleva, smaka och titta på i butiker, ateljéer, restauranger och caféer. Här finns också Sveriges äldsta biograf och Österlens äldsta museum.

Varmt välkommen till Kivik – Året runt!