Om föreningen

Om föreningen

Kiviks Turism är ett nätverk bestående av ett 80-tal företag och föreningar på och runt Kivik, som samverkar för att ge dig som besökare härliga minnen av Kivikstraktens många upplevelser; mat, dryck, natur och kultur. Nätverket samarbetar genom en ideell paraplyorganisation som bildades 2008, och har sedan dess arbetat för att utveckla Kiviksbygden som besöksmål året runt. Vi har gjort den här hemsidan tillsammans för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök hos oss.
Har du frågor om Kivik eller vill du som företagare i Kiviksområdet bli medlem i föreningen, kontakta oss på info@kiviksturism.se Vi arbetar för hela Kiviksbygden och alla företag i Ravlunda, Vitaby, Södra Mellby, Vitemölle och Kivik. Du måste inte bedriva turist- eller besöksnäringsföretag för att bli medlem i föreningen.

I styrelsen sitter:
Dafvid Hermansson, ordf./sekr.
Kristina Levinsson, vice ordf.
Leif Lindholm, adjungerad kassör
Jessica Järvås, ordinarie ledamot
Magnus Daneling, ordinarie ledamot
Helena Stövegård, ordinarie ledamot
Susan Bolgar, suppleant
Henrik Nilsson, suppleant

Om du är intresserad av att hjälpa till i arbetet i Kiviks Turism, kontakta styrelsen eller någon av våra arbetsgrupper.

  • Social arbetsgrupp
  • Hälsa, konst och kultur (Helena Stövegård)
  • Trafikgrupp (Jessica Järvås)
  • Kommunikationsgrupp (Magnus Daneling)
  • Marknadsgrupp (Dafvid Hermansson)
  • Företagargrupp (Dafvid Hermansson)
  • Folderutdelningsgrupp (Dafvid Hermansson)

För att kontakta någon gå till kontaktsidan och skriv något med hänvisning till respektive grupp eller person.

Varmt välkommen till Kivik – Året runt!