Kiviks Konsthall

Kiviks Konsthall & Butik.

Ett inspirerande besöksmål med en stark familjär känsla för alla nyfikna kultur- och konstintresserade.

Kiviks Stora Väg 42i
0723-27 56 88
Webbsida: www.kivikskonsthall.se