Bertils\'son i Bästekille

Bertils’son i Bästekille

Försäljning av egenproducerade och KRAV-godkända produkter. Potatis, grönsaker och ägg
Gamla andelsfryshuset, Bästekillevägen (mitt i Bästekille by)

Bertil i Bästekille, Bästekille 106, 277 35 Kivik
0703-60 82 88