Din guide till KIVIK med omnejd

Karta, hitta koordinaterna

Prova först att mata in din adress här nedan där det står “Kivik Stora väg 55, Kivik”.
Visas inte din placering på kartan på rätt ställe måste du ta reda på koordinaterna.
Det gör du genom att klicka på knappen “Sök koordinater”. Då öppnas ett nytt fönster.
Där flyttar du dig till rätt ställe och klickar en gång på kartan (eventuellt två ggr) där din adress är.
Då visas ett litet fönster med koordinaterna, t ex som nedan.

Anteckna de koordinater du får fram (inringat i rött – fast dina egna =)) och maila dem till mig, magnus@mdproduktion.se